സഹായം Reading Problems? Click here


കമ്പിൽ മോപ്പിള എച്ച് എസ്സ്/അക്ഷരവൃക്ഷം/മ‍ുറിയൊല‍ുത‍ുങ്ങിയ ജീവിതം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മ‍ുറിയൊല‍ുത‍ുങ്ങിയ ജീവിതം

കാര്യം നീയൊര‍ു വൈറസ് തന്നെ
നീ കാരണം ലോകമാകെ പെട്ട‍ു പോയി
നാടാകെ ച‍ുറ്റാൻ കൊതിച്ചവനെ
നീ ഒര‍ു മ‍ുറിക്ക‍ുള്ളിലൊത‍ുക്കി
എന്നാൽ വീടെന്ന ലോകത്തെയവൻ
മനസ്സിലാക്കി,അമ്മയെന്ന ത്യാഗത്തെ
അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ‍ു

ഫാത്തിമത്തുൽ അഫ്ര
8 ഇ കമ്പിൽ മാപ്പിള ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ
തളിപ്പറമ്പ് സൗത്ത് ഉപജില്ല
കണ്ണൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Mtdinesan തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത