സഹായം Reading Problems? Click here


കണ്ണാടി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

'വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ'

  • പാലക്കാട്' നിന്നും തൃശ്ശൂർക്ക് ബസ്സിൽ കയറി 4 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് കാഴ്ചപറമ്പി‍‍ൽ റൂട്ടിലൂടെ വീണ്ടും 5 മിനിററൂ നാടന്നാ‍‍‍ൽ സകൂലിലേക്ക് വരാം .

ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പട്ടണങ്ങൾ:

  • 1. പാലക്കാട് (സ്കൂളിൽ നിന്ന് 5 കിലോമീറ്റർ അകലം)
  • 2. ആലത്തൂർ (സ്കൂളിൽ നിന്ന് 4 കിലോമീറ്റർ അകലം)

ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ബസ് സ്റ്റാൻറ്:

  • 1. പാലക്കാട് (സ്കൂളിൽ നിന്ന് 5 കിലോമീറ്റർ അകലം)
  • 2. ആലത്തൂർ (സ്കൂളിൽ നിന്ന് 12 കിലോമീറ്റർ അകലം)

ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള റെയിൽ‌വേ സ്റ്റേഷൻ:

  • പാലക്കാട് റെയിൽ‌വേ സ്റ്റേഷൻ (സ്കൂളിൽ നിന്ന് 5 കിലോമീറ്റർ അകലം)

ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വിമാനത്താവളം:

  • കൊച്ചി വിമാനത്താവളം

Loading map...