എ എൽ പി എസ് കക്കെബെട്ടു ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್.ಕಕ್ಕೆಬೆಟ್ಟು/ക്ലബ്ബുകൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ಕ್ಲಬ್ ಗಳು

  • ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಲಬ್
  • ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಲಬ್
  • ಗಣಿತ ಕ್ಲಬ್
  • ಸುರಕ್ಷಾ ಕ್ಲಬ್
  • ಪರಿಸರ ಕ್ಲಬ್
  • ವಿದ್ಯಾರಂಗ ಕ್ಲಬ್