സഹായം Reading Problems? Click here


എ. യു. പി. എസ്. അടക്കാപുത്തൂർ ‍/അക്ഷരവൃക്ഷം/സമയവും ജീവിതവും

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
സമയവും ജീവിതവും


കയറൂരി വിട്ട കുതിരയെ പ്പോലെ
നിൽപ്പുറയ്ക്കാതോടുന്നു നിമിഷസൂചി.
നിമിഷസൂചിയ്ക്കോ സമമാം മനുഷ്യന്റെ
ഹൃദയമിടിപ്പിന്റെ താളം.
സമയം ചിലർക്കോ മെല്ലെ മെല്ലെയും
മറ്റുചിലർക്കതിവേഗവും.
ദുഃ ഖം വരും വേളയിലാധി --
യേറുന്ന മനുഷ്യനെ പോലെ സമയവും.
പക്ഷേ, പരലോകമവനെയലിംഗനം ചെയ്താൽ
മനുഷ്യന്റെ മിടിപ്പു നിലയ്ക്കും.
സമയമോ വേഗത തെല്ലും കുറയ്ക്കില്ലതാ -രെയും കാത്തു നിൽക്കാ തോടും.
ഒന്നുമേ കാത്തു നിൽക്കാതോ ടും.

 

മേഘ ഒ വി
6 c എ._യു._പി._എസ്._അടക്കാപുത്തൂർ
ചെർപ്പുളശ്ശേരി ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Padmakumar g തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത