സഹായം Reading Problems? Click here


എ. കെ.എം. എച്ച്. എച്ച്. എസ് കോട്ടൂർ/പുരസ്ക്കാരങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

Akmhss kottoor ന് മാതൃഭൂമി നന്മ പുരസ്‌കാരം

18125 nanma.jpg
18125 award.jpg


2016-17 സംസ്ഥാന കലോൽസവത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി 28 പോയിൻറ് നേടി

  * ഹൈസ്‌ക്കൂൾ വിഭാഗം കോൽക്കളി, --A ഗ്രേഡ് (ഒന്നാം സ്ഥാനം)
   *ഹൈസ്‌ക്കൂൾ വിഭാഗം ദഫ് മുട്ട് -- -A ഗ്രേഡ് (രണ്ടാം സ്ഥാനം)
   *ഹൈസ്‌ക്കൂൾ വിഭാഗം പൂരക്കളി --- A ഗ്രേഡ്
   *ഹൈസ്‌ക്കൂൾ വിഭാഗം, ചെണ്ടമേളം --- A ഗ്രേഡ്
   *ഹൈസ്‌ക്കൂൾ വിഭാഗം, മോണോആക്‌ട് --- A ഗ്രേഡ്
   *ഹൈസ്‌ക്കൂൾ വിഭാഗം, മിമിക്രി --- B ഗ്രേഡ്
   *ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിഭാഗം ഒപ്പന—A ഗ്രേഡ്
   *ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിഭാഗം ദഫ് മുട്ട് --- A ഗ്രേഡ് (രണ്ടാം സ്ഥാനം)