സഹായം Reading Problems? Click here


എ.കെ.എൻ.എം.എം.എ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാട്ടുകുളം/അക്ഷരവൃക്ഷം/തോൽവിയും ജയവും

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
തോൽവിയും ജയവും


താഴിട്ട കാലം
കൂട്ടില്ലാക്കാലം
അമ്മക്കു കൂട്ടു ഞാൻ
അച്ഛന്ന് താങ്ങു ഞാൻ
പാചകം ചെയ്തു ഞാൻ
പാഴായി പോയതിൽ
പഴികേട്ടു നിന്നിട്ടും
പലഹാരം തിന്നു ഞാൻ
പലതും കളിച്ചു ഞാൻ
പലതിലും തോറ്റു ഞാൻ
പലതും പഠിച്ചു ഞാൻ
അതിലോ ജയിച്ചു ഞാൻ
 

ദുർഗ്ഗ . കെ . എം
5-A എ.കെ.എൻ.എം.എം.എ.എം.എച്ച്.എസ്. കാട്ടുകുളം
ചെർപ്പുളശ്ശേരി ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Latheefkp തീയ്യതി: 15/ 01/ 2023 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത