സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കരിങ്ങനാട് സൗത്ത്/അക്ഷരവൃക്ഷം/LET ME PLAY

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
LET ME PLAY


LET ME PLAY

 "Get inside...." shoutedmother.
"It's lockdown..."
 roared father.
What can I do?
What can I do?
Help me help me...
Oh!My God....
"Keep quite.."
Yelled brother...
It's corona outside.
What can I do?
What can I do?
Go corona.. go corona
Let me play with my friends.....
             Wear your mask
             Wash your hands
             Cover your mouth
    Get inside...keepcalm
Its lockdown everywhere.
 Its corona on the road
It put me in a jail
With my lovely family...
  I learn tô draw
  I learn to clean
   I learn to pray....
Clap clap clap for
The doctors & nurses
Who treat us now
The real heros around
Clap clap clap for
The police outside
Who keep us safe...
The real heros around...
     Stay home... Stay safe
     Break the chain...
     Stay healthy always.
Go... Corona..... Go...Corona.....
Let me play with friends.... ...
         

 

പ്രണവ് ആർ നായർ
4 B എ എം എൽപി സ്കൂൾ കരിങ്ങനാട് സൗത്ത്
പട്ടാമ്പി ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Latheefkp തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത