സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കരിങ്ങനാട് സൗത്ത്/അക്ഷരവൃക്ഷം/മഴ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഴ

മഴ ഉച്ചനേർത്തൊരു
കൊച്ചു മയക്കത്തിൽ
 പിച്ചവെച്ച എത്തിയ കാർമുകിലെ
തല്ലി ചിതറുമാ
 ചില്ലു കണകണക്കെയെൻ

മുന്നിലും മാദിനിയായ്
കൊഴിഞ്ഞു
പൂക്കുന്ന
തൈമാവിൽ
ചില്ലുകളും
 നിര ന്നടുന്ന
കൈതോല കൂട്ടങ്ങളും കാറ്റിൽ ചാഞ്ചാടിയും
 വയൽ പൂക്കളും
 മഴ പെണ്ണിന്റെ കുളിരേറ്റു
വാങ്ങുന്നുവോ
 പുഴ മേലെ ഓളങ്ങൾ
അണയുന്നു വോ
മഴനീര്മഴ നീര് നുഴയുന്ന
നാഗത്തെ പോൽ
 ദൂരെ മഴനീര് നുണയുന്ന
നാഗത്തെ പോൽ

 

ഫാത്തിമ ഹയ
3 A എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കരിങ്ങനാട് സൗത്ത്
പട്ടാമ്പി ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Padmakumar g തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത