സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കരിങ്ങനാട് സൗത്ത്/അക്ഷരവൃക്ഷം/അമ്മ മാലാഖ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അമ്മ മാലാഖ


അമ്മ മാലാഖ
അമ്മയില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിതമില്ല
'അമ്മ മാലാഖയെ പോലെയാണ്
എന്റെ അമ്മയാണ് എനിക്ക് തണൽ
എന്നും ഉറങ്ങുമ്പോൾ നെറുകയിൽ
ഉമ്മതരും എന്നമ്മ
രാവിലെ വിളിക്കും നെറുകയിൽ
തലോടുമെന്നമ്മ
അമ്മയാണെനിക്ക് ജീവൻ
അമ്മയാണെനിക്കെല്ലാം എല്ലാം

 

മുഹമ്മദ് ഫഹീം എം പി
2 D എ എം എൽപി സ്കൂൾ കരിങ്ങനാട് സൗത്ത്
പട്ടാമ്പി ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Padmakumar g തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത