സഹായം Reading Problems? Click here


എസ് പി ഡബ്യൂ എച്ച് എസ് ആലുവ/അക്ഷരവൃക്ഷം/പൊരുതി ജയിക്കുക നാം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പൊരുതി ജയിക്കുക നാം

നിറമിഴികളോടെയിന്നു നിൽക്കുന്നു നാം
വിധിക്കു മുന്നിൽ സങ്കടത്തോടെ
നഷ്ട്ടങ്ങളോർത്ത് മിഴി നീര് വാർത്ത്
വിതുമ്പുന്നൂ ഈ ലോക ജനതയെല്ലാം...

ഇല്ലില്ല,പാടില്ല ഇനി നമ്മൾ തകരില്ല
നോവല,വിധിയല്ല പൊരുതിടും നാമൊന്നായ്
കരുതിടും ജീവനെ,എതിരിടും രോഗത്തെ
ഈ ലോക ജനമെന്നും ഒരു മനമായ്...
 

ബിനിത.പി.ബി
6 A എസ് പി ഡബ്യൂ എച്ച് എസ് ആലുവ
ആലുവ ഉപജില്ല
എറണാകുളം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannankollam തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത