സഹായം Reading Problems? Click here


എസ് എസ് ജി എച്ച് എസ് എസ് പുറണാട്ടുകര/അക്ഷരവൃക്ഷം/പ്രതികാരം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പ്രതികാരം

ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ മാനുഷർ
പ്രകൃതിയാം അമ്മയെ നോവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു
എന്നാൽ ഇന്നിതാ അമ്മ തൻ
ശാപങ്ങൾ നമ്മെ പിന്തുടരുന്നു
അമ്മയാം പ്രകൃതി പ്രതികരിക്കുന്നു

മലകളും കുന്നുകളും നികത്തി
അമ്മയുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാം മരങ്ങളെ വെട്ടി
അമ്മയുടെ രക്തധമനികളാം പുഴകളെ അശുദ്ധമാക്കി
എന്നിട്ടും നമ്മോട് പൊറുത്ത ആ അമ്മ
ഇന്നിതാ സ്വയം പ്രതികരിക്കുന്നു

ആദ്യം പ്രളയം പിന്നെ നിപ
ഇപ്പോഴിതാ കൊറോണയെന്നമഹാമാരിയും
ഇനിയും ഈ ഭൂമിയിൽ ഇതിനുമപ്പുറം
സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്താവാം!
ഇനിയെങ്കിലും ആ പ്രകൃതിയാം ജനനിയെ
നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാം...................
നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാം...................
പൊരുതാം നമുക്ക് മുന്നേറാം...
പൊരുതാം നമുക്ക് മുന്നേറാം...
 


പാ‍ർവതി പി ആർ
8 ഡി എസ് എസ് ജി എച്ച് എസ് എസ്
തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് ഉപജില്ല
തൃശ്ശൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sunirmaes തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത