സഹായം Reading Problems? Click here


എസ് എച്ച് എൽ പി എസ് രാമപുരം/അക്ഷരവൃക്ഷം/നമ്മുടെ ഭൂമി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നമ്മുടെ ഭൂമി

ശുദ്ധമാം വായുവും പുലരിയും പച്ചവിരിച്ചൊരി
പ്രകൃതിയും ഭൂമിതൻ വരദാനമായിടുന്നു
ഭൂമിയാം മാതാവിൻ മടിത്തട്ടിൽ
പിറവിയെടുത്തൊരാ മാനവർ
വായുവും ജലവും മലിനമാക്കിയും
പാറകൾ പൊട്ടിച്ചും മരങ്ങൾ മുറിച്ചും
പ്രകൃതിയെത്തന്നെയും കൊന്നിടുന്നു
ഓർക്കുക നമ്മളെല്ലാവരും
ദൈവം നമുക്കായ് തന്നൊരി പ്രകതിയെ
വരും തലമുറയ്ക്കായ് കാത്ത് വെയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നതും

ശ്രീലക്ഷ്മി വി എസ്സ്
3 B എസ് എച്ച് എൽ പി സ്കൂൾ രാമപുരം
രാമപുരം ഉപജില്ല
കോട്ടയം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത സാങ്കേതിക പരിശോധന - Asokank തീയ്യതി: 29/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത