സഹായം Reading Problems? Click here


എസ്. എസ്. എം യു .പി. എസ് പൂഴനാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഭാരതത്തിനായി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഭാരതത്തിനായി

ഉണർത്തുവാൻ പരിശ്രമിക്കു
ഉറങ്ങിടുന്ന ഭാരതത്തെ
ഉണർത്തിടുന്ന യുവജനത്തെ
ഓർത്തിടും യുഗങ്ങളിൽ
ഉണർന്നെണീറ്റ യുവജനങ്ങൾ
ഇനിയും വേണം ഭാരതത്തിൽ
അവർക്കു മാത്രമേ കഴിയു
ഉണർത്തിടുവാൻ ഭാരതത്തെ.

ലക്ഷ്മി
VI A എസ്. എസ്. എം യു .പി. എസ് പൂഴനാട്
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 18/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത