സഹായം Reading Problems? Click here


എസ്.എൻ.എസ്.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം/അക്ഷരവൃക്ഷം/പാലിക്കാം ശുചിത്വം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പാലിക്കാം ശുചിത്വം

കൊറോണ കൊറോണ കൊറോണ
എല്ലായിടത്തും കൊറോണ
 കഴുകൂ കഴുകൂ കൈ കഴുകൂ
പാലിച്ചീടുക ശുചിത്വം നാം
യാത്രകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കൂ
വീട്ടിലിരുന്നു കളിച്ചേക്കാം
 കുട്ടികഥകൾ വായിക്കാം
ഒന്നിച്ചീടാം നമുക്കെല്ലാം
പാലിച്ചീടാം നല്ല ശീലങ്ങൾ

നവമി കെ വി
2 എ എസ് എൻ എസ് യു പി എസ് പെരിഞ്ഞനം
വലപ്പാട് ഉപജില്ല
തൃശ്ശൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sunirmaes തീയ്യതി: 30/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത