സഹായം Reading Problems? Click here


എസ്സ് എൻ യു പി എസ്സ് തേവലക്കാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ അമ്പിളിമാമൻ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അമ്പിളിമാമൻ


അമ്പിളിമാമ സുന്ദരക്കുട്ട
താഴെക്കൊന്ന് വരുമോ നീ?
നിന്നെ കാത്തു ദിനം ദിനം
കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ
 കൂട്ടുകാരോടൊത്തു നീ ആടിക്കളിക്കുമോ
അല്ലെങ്കിൽ പാടിക്കളിക്കുമോ?
 ഞാൻ നിന്നരികിൽ വന്നാൽ
നീ എന്നെ കൂടി കൂട്ടുമോ?
നിന്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ
ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്.

 

വർഷ V. S
6 D എസ്. എൻ. യു. പി. എസ്. തേവലക്കാട്
കിളിമാനൂർ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത