സഹായം Reading Problems? Click here


എസ്സ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ മാള/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഭയന്നിടാതെ കരുതിടാം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഭയന്നിടാതെ കരുതിടാം

ഭയപ്പെടുന്നു നാം ഭയപ്പെടുന്നു നാം
കൊറോണ എന്ന വൈറസിനെ ഭയപ്പെടുന്നു
ഭയമല്ല കരുതലാണെന്നുറക്കെ പറഞ്ഞീടാം
നമുക്കീ അതിജീവനത്തിന്റെ കഥ പറയാം
ശുചിത്വത്തോടെ നടന്നിടാം നമുക്കു
കൈകൾ ഇടക്കിടെ കഴുകീടാം
മാസ്ക്കുകൾ ധരിച്ചിടാം കൊറോണയെ തുരത്തിടാം
മതങ്ങൾക്കുമപ്പുറം മനുഷ്യനായ് കഴിഞ്ഞിടാം
മനസ്സുകൾ അടുത്തിടാം
ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല നാം ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല
കൊറോണ എന്ന വൈറസിനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല നാം....

സനികലക്ഷ്മി
8 C എസ് സി എച്ച് എസ് കോട്ടയ്ക്കൽ മാള
മാള ഉപജില്ല
തൃശ്ശൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sunirmaes തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത