സഹായം Reading Problems? Click here


എസ്സ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ മാള/അക്ഷരവൃക്ഷം/നേരിടും നമ്മൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നേരിടും നമ്മൾ

നേരമില്ല മനുഷ്യർക്ക്
നേരമില്ല
തമ്മിൽത്തമ്മിൽ
മിണ്ടാൻ നേരമില്ല
എന്നാൽ ഇന്നോ ?
നേരം പോകുന്നില്ലെന്ന ആവലാതി
ക്ലാസ്സില്ല. പരീക്ഷയില്ല
എന്നു കേട്ടതും
അവധിക്കാലം
ഉല്ലസിക്കാമെന്നു
 കരുതിയവർ
തെറ്റി
അവർക്ക്, ഉല്ലസിക്കാനല്ല
വീട്ടിലിരിപ്പ് രാജ്യരക്ഷക്ക്
ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത
വൈറസ്
കഴുകാം കൈകൾ
ഇടയ്ക്കിടെ
 കണ്ണും മ‍ൂക്ക് വായ
 ഇവയിൽ തൊടരുത്
വീട്ടിലിരുന്ന് നേരിടാൻ നമുക്ക്
 സാധിക്കും
 ഭീതി വേണ്ട ജാഗ്രത മതി
പതറി വീഴുകില്ല
കരുതലുള്ള കേരളം
 


നെഹ ആന്റ‍ു
6 D എസ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. കോട്ടക്കൽ, മാള
മാള ഉപജില്ല
തൃശ്ശൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sunirmaes തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത