സഹായം Reading Problems? Click here


എസ്സ്.എച്ച്.മൗണ്ട് എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ് നട്ടാശ്ശേരി./അക്ഷരവൃക്ഷം/ശുചിത്വം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ശുചിത്വംതെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ
ശുചിയാക്കാം ദേഹത്തെ
കഴുകാം കരങ്ങളെ
അകറ്റാം അണുക്കളെ
പുണ്യം ചെയ്യുന്ന ജന്മമാകാൻ
ശുദ്ധിയുള്ള മനസ്സുണ്ടാകാൻ
ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരമുണ്ടാകേണം
ശുചിത്വം നമ്മുടെ ശീലമാക്കാം

 

മാത്യു വി സണ്ണി
9 എ എസ്സ്.എച്ച്.മൗണ്ട് എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്
കോട്ടയം വെസ്റ്റ് ഉപജില്ല
കോട്ടയം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kavitharaj തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത