സഹായം Reading Problems? Click here


എസ്സ്.എച്ച്.മൗണ്ട് എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ് നട്ടാശ്ശേരി./അക്ഷരവൃക്ഷം/നല്ലശീലം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നല്ലശീലം


അണുക്കളെല്ലാം ശത്രുക്കളത്രേ
കൊന്നുതിന്നും നമ്മുടെ ദേഹത്തെ
പ്രതിരോധിക്കേണം കോട്ടതീർക്കണം
ദേഹത്താൽ അകന്നു നിൽക്കണം
നല്ലയാഹാരം ശീലമാക്കണം
കൃത്യമായ് ഉറങ്ങണം ഉണരണം
ശുചിയായിരിക്കണം ശരീരം എപ്പോഴും
സജ്ജമായിരിക്കണം എപ്പോഴും
തോൽപ്പിച്ചോടിക്കുക അണുക്കളെ നാം
 

ജോബ് എം ബിജു
9 എ എസ്സ്.എച്ച്.മൗണ്ട് എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്
കോട്ടയം വെസ്റ്റ് ഉപജില്ല
കോട്ടയം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kavitharaj തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത