എടനാട് വെസ്റ്റ് എൽ പി എസ്/പ്രവർത്തനങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സ്കൂൾസൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ലബ്ബുകൾചരിത്രംഅംഗീകാരം
2022-23 വരെ2023-242024-25

2023 -2024 പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ശില്പശാലകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു

ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി

ദിനാചരണങ്ങൾ

സബ്ജില്ലാതല ഗണിതശാസ്ത്ര മേളയിലും കലാമേളയിലും റണ്ണർ അപ്പ്‌

പ്രവൃത്തി പരിചയ മേളയിൽ എട്ടാം സ്ഥാനം

ഇംഗ്ലീഷ് വായന മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ