സഹായം Reading Problems? Click here


എച്ച് എസ്സ് രാമമംഗലം/അക്ഷരവൃക്ഷം/പരിസര ശുചിത്വം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
പരിസര ശുചിത്വം

ശുചിത്വം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു ജീവിതചര്യയാണ്. പൂർവികർ അത് ഒരു സംസ്കാരം ആയാണ് കരുതിപ്പോന്നത്. നമ്മുടെ വീടും പരിസരവും മാലിന്യ മുക്തം ആയിരിക്കണം.വ്യക്തി ശുചിത്വ ത്തിലൂടെ മാത്രമേ സമൂഹ ശുചിത്വത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയൂ. ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ ഏറെ മുൻപന്തിയിൽ ആണെങ്കിലും ശുചിത്വത്തിന് കാര്യത്തിൽ നാം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മാലിന്യ നിർമാർജനത്തിൽ ശ്രദ്ധചെലുത്തിയില്ലെങ്കിൽ പകർച്ചവ്യാധികൾ നമ്മെ പിടികൂടും. ആവാസവ്യവസ്ഥ യായ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് നാം ഓരോരുത്തരുടെയും കർത്തവ്യമാണ് . പരിസ്ഥിതി നിലനിൽക്കുന്നത് ഒരു സന്തുലനാവസ്ഥ യിലാണ് ഒരു സന്തുലനാവസ്ഥ യിലാണ് യിലാണ്. അതിൽ വരുന്ന ചെറിയ ഒരു മാറ്റം പോലും നമ്മെ സാരമായി ബാധിക്കും. അത് കൊണ്ട് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് . ശുചിത്വ ത്തിലൂടെ മാരക രോഗങ്ങളെ അകറ്റിനിർത്തുക

സെർന കെ ബാബു
8 B എച്ച് എസ് രാമമംഗലം
പിറവം ഉപജില്ല
എറണാകുളം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
ലേഖനം


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Anilkb തീയ്യതി: 06/ 05/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - ലേഖനം