സഹായം Reading Problems? Click here


എം ടി. ഹൈസ്കൂൾ കുറിയന്നൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/പ്രതിരോധം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പ്രതിരോധം

പ്രതിരോധിക്കാം പ്രതിരോധിക്കാം
ഒന്നിച്ചൊന്നായി പ്രതിരോധിക്കാം
കെറോണയെ എന്നന്നേക്കുമായി
ലോകത്തൂന്ന് തുരത്തീടാം
ഭാരതത്തിന്റെ ഐക്യത്തോടെ
ഒന്നിച്ചൊന്നായി പെരുതീടാം
നാമെല്ലാരും ഒന്നായി
നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ രക്ഷിച്ചീടാം
ജന്മനാടിൻ അഭിവൃദ്ധിക്കായ്
കൊറോണയെ തുരത്തീടാം
കൊറോണയെന്നു നിപ്പയെന്നും
ഡങ്കുവെന്നും അനവധി പകർച്ച
വ്യാധികളേയും തുരത്തീടാം
അങ്ങിനെ നല്ല ഭാരതമായീടാം
 

ലക്ഷ്മി .എൻ .ജെ
6 എം ടി. ഹൈസ്കൂൾ കുറിയന്നൂർ
പുല്ലാട് ഉപജില്ല
പത്തനംതിട്ട
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - pcsupriya തീയ്യതി: 25/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത