സഹായം Reading Problems? Click here


എം ജി റ്റി എച്ച് എസ്സ് മുഖത്തല/അക്ഷരവൃക്ഷം/പ്രകൃതി എന്ന പ്രിയതമ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പ്രകൃതി എന്ന പ്രിയതമ

നോക്കു ജഗത്പതെ കാണു നീ എന്നിലെ
പ്രിയതമ പെണ്ണിനെ കൊന്നു അജ്ഞാനികൾ
ആരെന്റെ പെണ്ണിനെ കീറിപൊളിച്ചവർ
ആരെന്റെ പെണ്ണിനെ കുത്തിനോവിച്ചവർ
കല്യാണവേളകൾ സുന്ദരമാക്കിയ മങ്കതൻ ചേലകൾ ധൂളിയാൽ മൂടവേ
എവിടെയെന്റെ വധു നിൻ പച്ച സൗന്ദര്യം
 എവിടെയെന്റെ വധു നിൻ മലർതൊത്തുകൾ
നിന്നെ വധിച്ചവർ നിൽക്കുന്നു
നമ്മുടെ മക്കൾ തൻ ചേലകൾ വലിച്ചെറിയാൻ വേണ്ടി
നിന്നിലെ സൗന്ദര്യം ചൂഴ്ന്നെടുത്താ ജന്തു
മൂഡസമൂഹത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കണം
വിദ്യ വിവേകങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കിന്ന്
അജ്ഞാന ദേശത്തെ കൊന്ന് കളയണം
       
 

 

ആരതി. എസ്
10.A എം ജി റ്റി എച്ച് എസ്സ് മുഖത്തല
ചാത്തന്നൂർ ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 19/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത