എം. എൻ. യു. പി. എസ്. നെടുമ്പായിക്കുളം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ ഒന്നിച്ചു നമ്മുക്കു മുന്നേറാം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ഒന്നിച്ചു നമ്മുക്കു മുന്നേറാം


ഹസ്തദാനം പാടില്ല
കൈപിടുത്തം പാടില്ല

കൈകഴുകൽ ശീലമാക്കാം
കൊറോണയെ തുരത്താം

മുഖവാരണം ശീലമാക്കി
യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കി

ശാരീരിക അകലം പാലിച്ച
നമുക്ക ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാം

കൊറോണയെന്ന വിപത്തിനെ തുരത്തി
ഒന്നിച്ചു നമ്മുക്ക മുന്നേറാം.

അദ്വൈത്
1 എ എം. എൻ. യു. പി. എസ്. നെടുമ്പായിക്കുളം
കൊട്ടാരക്കര ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Nixon C. K. തീയ്യതി: 19/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത