സഹായം Reading Problems? Click here


എം.ഐ.എച്ച്.എസ്സ്.പൂങ്കാവ്/അക്ഷരവൃക്ഷം/മടങ്ങുമോ മണ്ണപ്പങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മടങ്ങുമോ മണ്ണപ്പങ്ങൾ

മണ്ണിൽ വീണു കളിച്ചവർ
അന്നൊരു കാലത്ത്
മണ്ണും വാരി തിന്ന് ചിരിച്ചവർ
അന്നൊരു കാലത്ത്

മണ്ണാൽ കെട്ടിയ വീടൊന്നുണ്ടേ
കൂട്ടുകളിക്കാനായ്
മണ്ണിൽ നട്ടൊരു പൂമരമൊന്നുണ്ടേ
ഊഞ്ഞാലാടാനായി

ചെളിമണ്ണിൽ പൂത്തൊരു പൊൻകതിരുണ്ടേ
പുത്തരിയുണ്ണാനായി
കളിമണ്ണിൽ കുത്തി പന്തൽ കെട്ടാൻ
മണ്ണവൻ കണ്ടില്ല

അനശ്വര ദിലീപ്
10 എ എം.ഐ .എച്ച്.എസ് പൂങ്കാവ്
ആലപ്പുഴ ഉപജില്ല
ആലപ്പുഴ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sachingnair തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത