സഹായം Reading Problems? Click here


എംസിബിഎം എഎൽപിഎസ് ബല്ലാകടപ്പുറം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ വിരുന്നുകാരൻ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
വിരുന്നുകാരൻ

പെട്ടന്ന് വന്നൊരു വിരുന്നു കാരൻ
മറഞ്ഞു നിൽക്കും അക്രമി......
കാര്യം നിസ്സാരമാണെങ്കിലും.......
പ്രശ്നത്തിൻ പടുകൂറ്റനിവൻ.....

ഹിന
2 B എംസിബിഎം എഎൽപിഎസ് ബല്ലാകടപ്പുറം
ഹോസ്ദുർഗ്ഗ് ഉപജില്ല
കാസർഗോഡ്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Vijayanrajapuram തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത