സഹായം Reading Problems? Click here

ഇ വി യു പി എസ്സ് കൂതാളി/അക്ഷരവൃക്ഷം/കേരളമേ നീ മുന്നോട്ട്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കേരളമേ നീ മുന്നോട്ട്

 കേരളമേ നീ മുന്നോട്ട്
 ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട്
 ജാഗ്രതയോടെ അതിജീവിക്കാം
 പ്രതിരോധം ഒരു ആയുധം
 വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുക
 കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കരുതേ
 നാം എല്ലാരും മുന്നേറും
 ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട്
 ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ
 നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും
 ദൈവം ഉണ്ട്
 അവരാണല്ലോ വെള്ള
 കുപ്പായമണിഞ്ഞ
 നമ്മുടെയെല്ലാം മാലാഖമാർ
 നമ്മുടെ ജീവനായി പ്രയത്നിച്ചീടും
 ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും
 അവരാണല്ലോ നമുക്ക്
 കാണാനാകും ദൈവങ്ങൾ
 പ്രതിരോധിക്കാം അതിജീവിക്കാം
 നാം ഒറ്റക്കല്ല ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട്
 കേരളമേ നീ മുന്നോട്ടു
 ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ടു.
 

ശ്രീലക്ഷ്മി
7C ഈ വി യു പി എസ് കൂതാളി
പാറശ്ശാല ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Anilkb തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത