സഹായം Reading Problems? Click here

ഇവാൻസ് എച്ച്.എസ്. പാറശ്ശാല/അക്ഷരവൃക്ഷം/അതിജീവിക്കാൻ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
അതിജീവിക്കാൻ

അതിജീവനം എന്ന് ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഈ മാരകമായ മഹാമാരിയെ അതിജീവിക്കാനാണ് കോവിഡ്-19 എന്ന് പറയുന്ന കൊറോണയെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. കൊറോണ ആദ്യമായി പടരാൻ തുടങ്ങിയത് ചൈനയിലാണ്. അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെ ഈ അസുഖം കൊന്നൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി.വൈകാതെ തന്നെ ഈ അസുഖം പല രാജ്യങ്ങളിലും പടരാൻ തുടങ്ങീ. ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഈ രോഗത്തിൽ മരിക്കാനും തുടങ്ങി ഏറ്റവും രോഗബാധിതർ കുറവുള്ള സ്ഥലം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയാണ്.ഇതിനു കാരണം നമ്മൾ കൊറോണയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വെണ്ടി വളരെയധികം ജാഗ്രത പുലർത്തിയതാണ്.അതുകൊണ്ട് ഈ മഹാമാരിയെ തടയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കരുതലോടെയും ജാഗ്രതയോടെയും ഇരിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ്.

രാഹുൽ .ആർ .എൽ
9C ഇവാൻസ് എച്ച്.എസ്. പാറശ്ശാല
പാറശ്ശാല ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
ലേഖനം


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Remasreekumar തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - ലേഖനം