സഹായം Reading Problems? Click here


ആശ്രമം ഗവ.എൽ പി എസ് പുലിയന്നൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/വൃത്തി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
വൃത്തി

വൃത്തി വൃത്തി എന്നു നമ്മൾ
കേട്ടു ശീലിച്ച വാക്ക്
ശുചിത്വമുള്ള ആളുകളും
ശുചിയായീടും പരിസരവും
തോടും പുഴയും വീഥികളും
വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാം
ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ വച്ചീടാം
പൂന്തോട്ടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാം
അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാടെല്ലാം
വൃത്തിവെടിപ്പായ് കാത്തീടാം
 

സാനി സാജൻ
2 എ ആശ്രമം ഗവ.എൽ.പി.എസ് പുലിയന്നൂർ
പാലാ ഉപജില്ല
കോട്ടയം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sachingnair തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത