സഹായം Reading Problems? Click here


അമൃതാ യു.പി.എസ്സ്. പാവുമ്പ/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണ വന്നൊരു കാലം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കൊറോണ വന്നൊരു കാലം


മനുഷ്യരാശിയെ ഭയത്തിലാക്കുവാൻ
കൊറോണ എന്നൊരു വ്യാധിയായി
അഹങ്കരിച്ചൊരു മനുഷ്യരൊക്കെയും
കൂട്ടിലാക്കിയ പോലെയായി
ഭക്ഷണപ്പൊതി വലിച്ചെറിഞ്ഞൊരു
കാലമൊക്കയും ഓർമ്മയായി
ഭക്ഷണത്തിനായി യാചിക്കുന്നോരു
കാലമോ വരികയായി
കോടിക്കോടി ജനങ്ങളൊക്കെയും
കരയാനിന്നു വിധിയായി
മനസ്സിലായിടും കോവിഡ് കഥകൾ
ലോകമാകെ ഭയത്തിലായി
മനുഷ്യജീവന് ജാതിയില്ല മതമില്ല
കൈകഴുകി കൈകഴുകി
വൃത്തിശീലം പകർന്നീടാം
ഒത്തു ചേർന്നീ മഹാവ്യാധിയെ
ലോകത്തീന്ന് തുരത്തീടാം.....

 

അനുഷ സുരേഷ്
1 A അമൃത യുപിഎസ് പാവുമ്പ
കരുനാഗപ്പള്ളി ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannans തീയ്യതി: 19/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത