60-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
നമ്പർ വേദിയുടെ പേരും സ്ഥലവും ഭൂപടം
1 മഹാകവി പി. ക‍ുഞ്ഞിരാമൻ നായർ
ഐങ്ങോത്ത് ഗ്രൗണ്ട് (പ്രധാന വേദി)

Loading map...

2 മഹാകവി കുുട്ടമത്ത്
ദുർഗ്ഗ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കാഞ്ഞങ്ങാട്

Loading map...

3 ടി .എസ് . തിര‍ുമുമ്പ്
മുനിസിപ്പൽ ടൗൺഹാൾ കാഞ്ഞങ്ങാട്

Loading map...

4 ടി. ഉബൈദ്
രാജാസ് ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ നീലേശ്വരം
Open fullscreen

Loading map...

5 രസിക ശിരോമണി കോമൻ നായർ
രാജാസ് പയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ നീലേശ്വരം

Loading map...

6 വിദ്വാൻ പി. കേളുനായർ
മഹാകവി പി. സ്മാരക വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, വെള്ളിക്കോത്ത്

Loading map...

7 ചന്ദ്രഗിരി അമ്പു
എസ്.എസ് കലാമന്ദിർ, മേലാങ്കോട്ട്

Loading map...

8 എ. സി. കണ്ണൻ നായർ
എ .സി .കെ .എൻ .എസ് .യു .പി .സ്കൂൾ മേലാങ്കോട്ട്

Loading map...

9 മലബാർ വി. രാമൻ നായർ
ചിൻമയാ വിദ്യാലയ ഓഡിറ്റോറിയം അതിയാമ്പൂർ

Loading map...

10 രാഷ‍്ട്ര കവി ഗോവിന്ദ പൈ
ശ്രീലക്ഷ്മി ഓഡിറ്റോറിയം അതിയാമ്പൂർ

Loading map...

11 കെ. മാധവൻ
ലിറ്റിൽ ഫ്ളവർ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ

Loading map...

12 കണ്ണൻ പാട്ടാളി
പടന്നക്കാട് കാർഷിക കോളേജ്

Loading map...

13 കയ്യാർ കിഞ്ഞണ്ണ റൈ
പടന്നക്കാട് കാർഷിക കോളേജ് ഇൻഡോർ ഓഡിറ്റോറിയം

Loading map...

14 ക‍ുർമൻ എഴുത്തച്ഛൻ
പാലാഴി ഓഡിറ്റോറിയം മന്നോട്ട് കാവ്

Loading map...

15 പാലാ ഭാസ്കര ഭാഗവതർ
പടന്നക്കാട് ബേക്കൽ ക്ലബ്ബ് ഓഡിറ്റോറിയം-1

Loading map...

16 ഗ‍ുര‍ു ചന്ത‍ു പണിക്കർ
പടന്നക്കാട് ബേക്കൽ ക്ലബ്ബ് ഓഡിറ്റോറിയം, ഓഡിറ്റോറിയം-2

Loading map...

17 സി. രാഘവൻ മാസ്റ്റർ
സ്റ്റെല്ലാ മേരി സ്കൂൾ പടന്നക്കാട്

Loading map...

18 വയലിൽ ക‍ുഞ്ഞിരാമ പണിക്കർ
കാഞ്ഞങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാൾ

Loading map...

19 നർത്തക രത്‍നം കണ്ണൻ പെര‍ുവണ്ണാൻ
എസ്.എൻ .എ .യു .പി .എസ് പടന്നക്കാട്

Loading map...

20 കെ. എം. അഹമ്മദ്
ഇഖ്ബാൽ എച്ച്.എസ്.എസ് അജാനൂർ

Loading map...

21 കണ്ണൻ കേരള വർമ്മൻ
ഇഖ്ബാൽ എച്ച്.എസ്.എസ് അജാനൂർ

Loading map...

22 പി. സി. കാർത്യായനി കുട്ടിയമ്മ
കാഞ്ഞങ്ങാട് വ്യാപാര ഭവൻ

Loading map...

23 പക്കീരൻ വൈദ്യർ
കാഞ്ഞങ്ങാട് വ്യാപാര ഭവൻ

Loading map...

24 കെ. ടി. ക‍ുഞ്ഞിരാമൻ നമ്പ്യാർ
ജി എഫ് എച്ച് എസ് കാഞ്ഞങ്ങാട് മരക്കാപ്പ് കടപ്പുറം

Loading map...

25 ഗാന്ധി കൃഷ്‍ണൻ നായർ
ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കാഞ്ഞങ്ങാട് സൗത്ത് ഹാൾ -1

Loading map...

26 ഗാന്ധി രാമൻനായർ
ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കാഞ്ഞങ്ങാട് സൗത്ത് ഹാൾ -2

Loading map...

27 പാർത്ഥി സ‍ുബ്ബ
ചൈതന്യ ഓഡിറ്റോറിയം കിഴക്കുംകര

Loading map...

28 ടി. കെ. ഭട്ടതിരി
കാഞ്ഞങ്ങാട് നിത്യാനന്ദ പോളിടെക്നിക്

Loading map..."https://schoolwiki.in/index.php?title=SSK:2019-20/വേദികൾ&oldid=681705" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്