15:22, 12 നവംബർ 2010-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Ghssadoor (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('<font size=6 color=magenta>ട</font><br/><br/><font size=4>ടൊമാട്ട = തക്കാളി</font>' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)ടൊമാട്ട = തക്കാളി

"https://schoolwiki.in/index.php?title=ട&oldid=103936" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്