ജി.യു. പി. എസ്.തത്തമംഗലം/കലയുടെ താളം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
11:12, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2023-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- 21354 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)

പ്രവർത്തനങ്ങൾ

1. ക്ലാസ്സ്‌ തലത്തിൽ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ബാലസഭകൾ കൂടുന്നു.

2. ക്ലാസ്സ്‌ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അഭിനയം ഈണം കണ്ടെത്തൽ എന്നിവ ഗ്രൂപ്പ് തലത്തിൽ ചെയ്തവയിൽ നല്ലത് അസംബ്ലികളിൽ കാണിക്കുന്നു

3. ദിനചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന രചനകൾ കയ്യെഴുത്ത് മാസികകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.