"ഉപയോക്താവ്:Tknarayanan" എന്ന താളിന്റെ നാൾവഴി

വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒത്തുനോക്കാൻ: ഒത്തുനോക്കേണ്ട പതിപ്പുകൾക്കൊപ്പമുള്ള റേഡിയോ ബട്ടൺ തിരഞ്ഞെടുത്ത് "തിരഞ്ഞെടുത്ത പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുക" എന്ന ബട്ടൺ ഞെക്കുകയോ എന്റർ കീ അമർത്തുകയോ ചെയ്യുക.

സൂചന: (ഇപ്പോൾ) = നിലവിലുള്ള പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (മുമ്പ്) = തൊട്ടുമുൻപത്തെ പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (ചെ.) = ചെറിയ തിരുത്ത്.

6 ഫെബ്രുവരി 2024

28 ഒക്ടോബർ 2023

25 ജൂലൈ 2023

7 ജനുവരി 2023

16 ഓഗസ്റ്റ് 2022

2 ഓഗസ്റ്റ് 2022

1 ഓഗസ്റ്റ് 2022

29 ജൂലൈ 2022

12 ജനുവരി 2022

28 ഡിസംബർ 2021

24 ഡിസംബർ 2021

25 ഡിസംബർ 2020

2 ഡിസംബർ 2020

"https://schoolwiki.in/ഉപയോക്താവ്:Tknarayanan" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്