"ഉപയോക്താവ്:Anilkb" എന്ന താളിന്റെ നാൾവഴി

വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒത്തുനോക്കാൻ: ഒത്തുനോക്കേണ്ട പതിപ്പുകൾക്കൊപ്പമുള്ള റേഡിയോ ബട്ടൺ തിരഞ്ഞെടുത്ത് "തിരഞ്ഞെടുത്ത പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുക" എന്ന ബട്ടൺ ഞെക്കുകയോ എന്റർ കീ അമർത്തുകയോ ചെയ്യുക.

സൂചന: (ഇപ്പോൾ) = നിലവിലുള്ള പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (മുമ്പ്) = തൊട്ടുമുൻപത്തെ പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (ചെ.) = ചെറിയ തിരുത്ത്.

3 ഡിസംബർ 2020

16 മേയ് 2020

21 ഏപ്രിൽ 2020

17 ഏപ്രിൽ 2020

13 ഏപ്രിൽ 2020

13 നവംബർ 2016

"https://schoolwiki.in/ഉപയോക്താവ്:Anilkb" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്