ഇന്ന്

പി.കെ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് കാഞ്ഞിരംകുളം


ഇന്ന്
(അന്നന്നു നടക്കുന്ന പ്രധാന പ്രവ‌‌ൃത്തികളുടെ രത്നച്ചുരുക്കം)

 • 07/11/2018 അർദ്ധവാർഷിക എെ.ടി പരീക്ഷ ഇന്ന് ആരംഭിച്ചു

Itexam181.jpeg

 • 07/11/2018 സ്കൂൾ പച്ചക്കറിത്തോട്ടത്തിൽ വിളവെടുപ്പ് നടത്തി

വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ് സന്ദർശിക്കുക
WhatsApp Image 2018-11-07 at 1.16.11 PM.jpeg


 • 05/11/2018 നവകേരളം ചിത്രരചന നടത്തി


 • 31/10/2018 J4 ക്ലാസ് കൂടംകുളം ന്യൂക്ലിയാർ പവർ പ്ലാന്റ് സന്ദർശിച്ചു

Kkdmplnt1.jpeg


 • 29/10/2018 നെയ്യാറ്റിൻകര ഉപജില്ലാതല ​എെ.ടി ഡിജിറ്റൽ ചിത്രരചനയ്ക്ക് ബിജിൻ പി ദാസിന് ഫസ്റ്റ്

20180908 130404.jpg


 • 26/10/2018 സ്കൗട്ട് ക്യാമ്പ് ഇന്ന് മുതൽ ഞായർ വരെ

  വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് സ്കൗട്ട്&ഗൈഡ്സ് സന്ദർശിക്കുക

Pksc24b.jpeg


 • 22/10/2018 ഔഷധത്തോട്ടത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു

Sertretertdfgdf.jpeg


 • 22/10/2018 ക്വിസ് മത്സരം

Pksssqz.jpeg
2018-19 സ്കൂൾ തല ക്വിസ് മത്സരം എച്ച്.എസ്.എസ് വിഭാഗം 22/10/2018-നടത്തി

 • 21/10/2018 കേരള പോലീസ് സ്മൃതിദിനം പി.കെ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് കാഞ്ഞിരംകുളം

Pkspol1.jpeg


 • 16/10/2018 സ്കൂൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഉപജില്ലാതല കായിക മത്സരം നടക്കുന്നു

WhatsApp Image 2018-10-16 at 10.05.13 AM.jpeg


 • 06/10/2018 & 07/01/2018 - ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് രണ്ട് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നു
  Camp A- Programming - S1 (HSS)      -2nd Floor
Camp B- Animation - Computer Lab (HS) -2nd Floor
Time :9.30am to 4.30am (വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെടുക )