സഹായം Reading Problems? Click here


സെൻറ്. എഫ്രേംസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം

  • സ്ക‌ൂളിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ആരംഭിച്ച ജീവകാരുണ്യ സംഘടനയാണിത്.
  • പഠനോപകരണങ്ങൾ, സ്കൂൾ യൂണിഫോം,കുട, ബാഗ് എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തുവരുന്നു.
  • ഭവന സന്ദർശനം നടത്തി വേണ്ട സഹായസഹകരണങ്ങൾ നൽകുന്നു.ചികിത്സാ ചെലവും നൽകിവരുന്നു.
  • ശ്രീമതി ലിനി ജയിംസാണ് ട്രസ്റ്റിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത്.