സഹായം Reading Problems? Click here


സെന്റ് ജോസഫ്സ് ഗേൾസ് എച്ച് എസ് ചെങ്ങൽ/ഗണിത ക്ലബ്ബ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഗണിതക്ലബ് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ക്ലബ് പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഗണിതത്തിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക്
ഗണിതമാഗസിൻ
ക്ലാസ്സ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗണിത മാഗസിൻ തയ്യാറാക്കി. മികച്ച മാഗസ്സിന് സമ്മാനം നൽകി.
22-9-2018 ഗണിതമേള
number chart,game&puzzle,geometrical pattern,seminar,maths quiz,എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചു