സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. വെളിയങ്കോട്/ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

UP, HS വിഭാഗങ്ങളിലെ കുുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ക്കൊണ്ടുള്ള JRC യൂണിറ്റ് ഗിരിജ ടീച്ചറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു.