സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്.എസ്. ആര്യനാട്/നാഷണൽ കേഡറ്റ് കോപ്സ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

രാജ്യത്ത് 1948ൽ രൂപം കൊണ്ടതും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ യുവജന സംഘടനയുമാണ് എൻ.സി.സി. 'ഐക്യവും അച്ചടക്കവും' എന്നതാണ് ആപ്തവാക്യം