സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് കവലയൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഒരുകൊറോണക്കാലത്തിന്റെ ഓർമയ്ക്ക്..

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഒരുകൊറോണക്കാലത്തിന്റെ ഓർമയ്ക്ക്..     

കോറോണ വന്നു പിടിച്ച നാളിൽ,
കൂട്ടുകാരില്ലാതെയൊറ്റക്കു ഞാനന്ന്
 വീട്ടിലിരുന്നു കളിച്ചു മടുത്ത കാലം.
മുറ്റത്തിറങ്ങികിളികളോടും
വഴിതെറ്റി വന്നൊരാ പൂച്ചയോടും
ഒത്തിരി കിന്നാരം ചൊല്ലി ഞാനും.
പൂവാക പൂത്തൊരു മുറ്റത്തിനപ്പുറം
തല നീട്ടി നിന്നൊരാ പുൽനാമ്പു നീക്കി ഞാൻ,
കുഞ്ഞു കൃഷിക്കായി യൊരുക്കീയിടം.
ചപ്പും കരിയില കൊത്തുകളും മൊത്തമൊരുക്കി മെല്ലെ
പയർ മണിയൊന്നു വിതച്ചീടുവാൻ
വീടിന്റെ വൃത്തിയും നാടിന്റെ ശുദ്ധിയും 
പറയുവാനെത്തും 
കൊറോണക്കാലമേ....
മറക്കില്ല നിന്നെ മരിക്കുവോളം

നവീൻചന്ദ്ര
4A ഗവൺമെന്റെ് എച്ച് എസ് എസ് കവലയൂർ
ആറ്റിങ്ങൽ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sheelukumards തീയ്യതി: 05/ 05/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത