സഹായം Reading Problems? Click here


എ.കെ.എ.എസ്.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് പയ്യന്നൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/മാരിത്തോറ്റം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മാരിത്തോറ്റം

മദ്ധ്യവേനൽ അവധിക്കാലം
തേൻ മധുരം പൊഴിയും കാലം
നാട്ടുമാവിൻ ചോട്ടിൽ തമ്മിൽ
കൂട്ടുകൂടും കുസൃതിക്കാലം

കൊന്നപ്പൂക്കുലകൾ കാറ്റിൽ
പൊന്നുതിർക്കും മേടക്കാലം
സുന്ദരമാ സുരഭിലകാലം
സ്മരണകളായ് മാറിയ കാലം

കാലം കലി പൂണ്ടൊരു കാലം
കാരാഗൃഹമാസക്കാലം
കളിചിരികൾ മായും തൊടിയിൽ
ഭീതിദമാം നിഴൽ വിളയാട്ടം

വിഷമാരി പെയ്തുറയുന്നു
മരണത്തിൻ വിത്തെറിയുന്നു
ഈ താപകടലല താണ്ടാൻ
സുഖശീതള സൗഖ്യം നുകരാൻ

മെയ്യകലം പാലിച്ചീടാം
മനസ്സാൽ ദൃഢബന്ധിതരാകാം
ഉല്ലാസം വിടരും വേനൽ
അവധിക്കായ് കാവലിരിക്കാം

 

നന്ദകിഷോ‍ർ കെ
9 ബി എ കെ എ എസ് ജി വി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് പയ്യന്നൂർ
പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ല
കണ്ണൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Mtdinesan തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത