സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കരിങ്ങനാട് സൗത്ത്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഭയന്നീടില്ല നാം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഭയന്നീടില്ല നാം


സർക്കാരും നൽകുന്ന
 മാർഗനിർദേശങ്ങൾ

 ഒറ്റ മനസ്സായി
 നമുക്ക് ഏറ്റെടുത്തീടാം

സത്കർമമായിട്ടത്തിനെ
കരുതീടാം

സഹജീവിയോടുള്ളകടമയായി
കാത്തിടാം

 നാട്ടിൽ ഇറങ്ങേണ്ട
 നഗരവും കാണേണ്ട

 നാട്ടിൽനിന്നും മഹാവ്യാധി
പോകുംവരെ

അൽപ ദിനങ്ങൾ ഗൃഹത്തിൽ
 കഴിയുകിൽ

 ശിഷ്ടദിനങ്ങളിൽ നമുക്ക്
 ആഘോഷമാക്കി ടാം

 

ഫാത്തിമ ഹന്ന
3 D എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കരിങ്ങനാട് സൗത്ത്
പട്ടാമ്പി ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Latheefkp തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത