സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എം.എച്ച്.എസ്. എസ്, തിരുമല/സ്പോർ‌ട്സ് ക്ലബ്ബ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

കായികാദ്ധ്യാപികയുടെ കീഴിൽസ്പോർ‌ട്സ് ക്ലബ്ബ്പ്രവർത്തിക്കുന്നു വോളിബോൾ,കബഡി എന്നിവയ്ക്ക് പരിശീലനം നടത്തുന്നു