എൽ എഫ് ഇ എം എൽ പി എസ് മാനന്തവാടി/ക്ലബ്ബുകൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സ്കൂൾസൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ലബ്ബുകൾചരിത്രംഅംഗീകാരം

എക്കോക്ലബ്,ഗണിത ക്ലബ്,സയൻസ് ക്ലബ്,സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്.