സഹായം Reading Problems? Click here


എൽ.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്. എസ് ചെമ്പൂര്/തുടർന്ന് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
      ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ക്യാമ്പ്  4.10.2019 ൽ ജൂബിലി മോഹൻ സർ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നു.
44066camp1.jpeg
44066camp 2.jpeg
   വീ‍ഡിയോ കോൺഫറൻസ് ---കൈറ്റ് ഓഫീസുമായി  നടന്നത് -----26.9.19 ലും  2.10.2019 ലും----
44066video1.jpeg
44066 videoclass.jpeg
44066videoclass.jpeg
വീഡിയോ കോൺഫറൻസ്
 ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളനിർമ്മാണം  --2.9.2019
44066notice.jpeg
ഡിജിറ്റൽ പൂക്കള നിർമ്മാണപരിശീലന ക്ളാസ്സ്
44066POKAAL.jpeg
ഡിജിറ്റൽ പൂക്കള നിർമ്മാണം
  അമ്മമാർക്കുള്ള  ഹൈടെക്ക് പരിശീലന ക്ളാസ്സ് 
Mother PTA HI-Tech Class
QR CODE SCAN
MPTA TRANING
MPTA Training
44066hitesc.jpeg
44066mpta 2.jpeg
44066mpta.jpeg
44066mpta4.jpeg

ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറാക്കിയ ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ ...... വിൻഡോ.കോം ..... സ്ക്കൂൾ ആനീവേഴ്സറി ദിവസം ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ വിദ്യാർത്ഥിനിയ്ക്ക് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു.

Magazine window.com