സഹായം Reading Problems? Click here


എഎൽപിഎസ് ബല്ലാകടപ്പുറം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ കൊറോണയെ ഓടിക്കാം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കൊറോണയെ ഓടിക്കാം

ഒരു കൊറോണക്കാലം

കൊറോണയെ ഓടിക്കാം
വീട്ടിലിരിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക്
കഥകൾ പറഞ്ഞീടാം
പാട്ടുകൾ പാടീടാം
കളികൾ പഠീച്ചീടാം
കാർട്ടൂൺ കണ്ടീടാം
കൊറോണയെ ഓടിക്കാം
വീട്ടിലിരിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക്

ആഷിക് അമിൽ കെ എ
1 A എഎൽപിഎസ് ബല്ലാകടപ്പുറം
ഹോസ്ദുർഗ്ഗ് ഉപജില്ല
കാസർഗോഡ്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Vijayanrajapuram തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത