സഹായം Reading Problems? Click here

എന്‍.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചൂരക്കോട്/പ്രാദേശിക പത്രം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

പ്രതിഭ

എന്‍ എസ് എസ് എച്ച് എസ് എസ് ചൂരക്കോട്

പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ പുതുപത്രം
എല്ലാവര്‍ക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതുവത്സരാശംസകള്‍

H2010.jpg,
ദീര്‍ഘകാലത്തെസേവനത്തില്‍ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന ശോഭന ടീച്ചറിനും വത്സലടീച്ചറിനും ആശംസകള്‍.
എന്‍.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചൂരക്കോട്/പ്രാദേശിക പത്രം/ചില സ്കൂള്‍ ചിത്രങ്ങള്‍