സഹായം Reading Problems? Click here


"Ssk18:കലോത്സവം/ഇംഗ്ലീഷ് ഉപന്യാസരചന (എച്ച്.എസ്.എസ്)/മറ്റുള്ളവ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
('{| class="wikitable sortable" |- | {{:Ssk18:കലോത്സവം/ഇംഗ്ലീഷ് ഉപന്യാസരച...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
 
 
വരി 3: വരി 3:
 
| {{:Ssk18:കലോത്സവം/ഇംഗ്ലീഷ് ഉപന്യാസരചന (എച്ച്.എസ്.എസ്)/No ഗ്രേഡ് 01}}  
 
| {{:Ssk18:കലോത്സവം/ഇംഗ്ലീഷ് ഉപന്യാസരചന (എച്ച്.എസ്.എസ്)/No ഗ്രേഡ് 01}}  
 
| {{:Ssk18:കലോത്സവം/ഇംഗ്ലീഷ് ഉപന്യാസരചന (എച്ച്.എസ്.എസ്)/No ഗ്രേഡ് 02}}
 
| {{:Ssk18:കലോത്സവം/ഇംഗ്ലീഷ് ഉപന്യാസരചന (എച്ച്.എസ്.എസ്)/No ഗ്രേഡ് 02}}
|-
+
 
| {{:Ssk18:കലോത്സവം/ഇംഗ്ലീഷ് ഉപന്യാസരചന (എച്ച്.എസ്.എസ്)/No ഗ്രേഡ് 03}}
 
 
 
|}
 
|}

12:31, 9 ജനുവരി 2018-നു നിലവിലുള്ള രൂപം

Fileicon-pdf.png
FAHIM CHARMY BABU,
11, St. Ignatius V.H.S.S Kanjiramattom (Ernakulam)
HSS വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-945-16.pdf
Fileicon-pdf.png
JUBIYA FATHIMA J S,
12, Govt. H.S.S. Bharathannoor (Thiruvananthapuram)
HSS വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-945-15.pdf