സഹായം Reading Problems? Click here


"SSK:2019-20/വിശദവിവരങ്ങൾ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
('ND' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
 
(ചെ.) ("SSK:2019-20/വിശദവിവരങ്ങൾ" എന്ന താളിനുള്ള സം‌രക്ഷണമാനം മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ([തിരുത്തുക=സിസോപ്പുകളെ...)
 
(ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 3 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല)
വരി 1: വരി 1:
ND
+
{{SSKTitle1|Title= 60-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം |വിശദവിവരങ്ങൾ|2=സ്ക്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റ വിശദവിവരങ്ങൾ}}
 +
<div style="position:relative;margin:0em 1em">
 +
{{SSKBoxtop}}
 +
{{:SSK:2019-20/വിശദവിവരങ്ങൾവിവരം}}
 +
{{SSKBoxbottom}}
 +
{{clear}}
 +
</div>

15:03, 20 നവംബർ 2019-നു നിലവിലുള്ള രൂപം

60-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം

മത്സരവേദികളും മത്സരയിനങ്ങളും

വേദി വേദിയുടെ പേര് സ്ഥലം നവംബർ 28 വ്യാഴം നവംബർ 29 വെള്ളി നവംബർ 30 ശനി ഡിസംബർ 1 ഞായർ
1 മഹാകവി പി. ക‍ുഞ്ഞിരാമൻ നായർ ഐങ്ങോത്ത്‌ ഗ്രൗണ്ട്‌ 10.00 AM Mohiniyattam HS (Girls) 4.00 PM Group Dance (HS) 9.00 AM Bharathanatyam HS (Boys) 2.30 PM Oppana HS 9.00 AM Bharathanatyam HS (Girls) 4.00 PM Thiruvathira HSS 9.00 AM Nadodinrutham HSS (Girls)
2 മഹാകവി കുുട്ടമത്ത് കാഞ്ഞങ്ങാട്,ദുർഗ്ഗാ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ 9.00 AM Mohiniyattam HSS (Girls) 1.00 PM Group Dance (HSS) 9.00 AM Bharathanatyam HSS (Girls) 1.00 PM Thiruvathira HS 9.00 Am Bharathanatyam HSS (Boys) 2.00 PM Oppana HSS 9.00 AM Nadodinrutham HSS (Boys)
3 ടി .എസ് . തിര‍ുമുമ്പ് കാഞ്ഞങ്ങാട്,മുൻസിപ്പൽ ടൗൺ ഹാൾ 9.00 AM Kuchippudi HS(Boys) 2.00 PM Chavittunadakam HS 9.00 Am Kuchippudi HSS(Boys) 2.00 PM Kuchippudi HS (Girls) 9.00 AM Kuchippudi HSS (Girls) 2.00 PM Margamkali HSS 9.00 AM Margamkali HS
4 ടി. ഉബൈദ് രാജാസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ , നീലേശ്വരം - 1 9.00 AM Vattappattu HS 2.00 PM Dafmuttu HSS (Boys) 9.00 AM Dafmuttu HS (Boys) 2.00 PM Vattappattu HSS 9.00 AM Kolkali HS 2.00PM Parichamuttu HSS
5 രസിക ശിരോമണി കോമൻ നായർ രാജാസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ , നീലേശ്വരം - 2 9.00 AM Mono Act HS (Boys) 11.00 AM Mimicry HS (Girls) 1.00 PM Mono Act HSS (Girls) 3.00 PM Mimicry HSS (Boys) 9.00 AM Mimicry HS (Boys) 11.00 AM Mono Act HS (Girls) 1.00 PM Mimicry HSS (Girls) 3.00 PM Mono Act HSS (Boys) 9.00 AM Mappilappattu HS (Boys) 11.00 AM Mappilappattu HSS (Boys) 1.00 PM Mappilappattu HS (Girls) 3.00 PM Mappilappattu HSS (Girls)
6 വിദ്വാൻ പി. കേളുനായർ എം പിഎസ്സ്‌ ജിവി എസ്സ്‌ എസ്സ്‌,ബെല്ലിക്കൊത്ത് 9.00 AM Nadakam HS 9.00 AM Skit-English HS 3.00 PM Mookabhinayam HSS 9.00 AM Nadakam HSS 9.00 AM Skit-English HSS
7 ചന്ദ്രഗിരി അമ്പു എസ്സ്‌എസ്സ്‌ കലാമന്ദിർ,മേലാങ്കോട് 9.00 AM Kathaprasangam HS 1.30 PM Keralanadanam HSS (Boys) 9.00 AM Kathaprasangam HSS 1.30 PM Keralanadanam HS (Boys) 9.00 AM Kathaprasangam HSS 1.30 PM Keralanadanam HS (Boys)
8 എ. സി. കണ്ണൻ നായർ എ സി കണ്ണൻ നായർ സ്‌മാരക സ്‌കൂൾ,മേലാങ്കോട് 9.00 AM Chendamelam HSS 12.00 PM Vrindavadhyam HS 9.00 AM Panchavadhyam HS 2.00 PM Vrindavadhyam HSS 9.00 AM Panchavadhyam HSS 2.00 PM Chendamelam HS 9.00 AM Deshabhakthiganam HSS
9 മലബാർ വി. രാമൻ നായർ ചിന്മയ വിദ്യാലയ ഹാൾ,അതിയാമ്പൂർ 9.00 AM Padhyamchollal-Malayalam HS 11.00 AM Padhyamchollal-Malayalam HSS 9.00 AM Shastriyasangeetham HS(Girls) 12.00 PM Shasthriyasangeetham HSS (Girls) 3.00 PM Kathakali sangeetham HS (Boys) 6.00 PM Kathakali sangeetham HSS (Boys)
10 രാഷ‍്ട്ര കവി ഗോവിന്ദ പൈ ശ്രീ ലക്ഷ്മി ആഡിറ്റോറിയം,അതിയാമ്പൂർ 9.00 AM Chakyarkooth HS 2.00 PM Nangyarkooth HS 9.00 AM Chakyarkooth HSS 2.00 PM Nangyarkooth HSS 9.00 AM Thullal HS (Boys) 2.00 PM Thullal HS (Girls) 9.00 AM Padhyamchollal-English HS 1.00 PM Padhyamchollal- English HSS
11 കെ. മാധവൻ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഗേൾസ്‌ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ,കാഞ്ഞങ്ങാട് 9.00 AM Lalithaganam HS (Boys) 11.00 AM Lalithaganam HS (Girls) 2.00 PM Sanghaganam HSS 9.00 AM Lalithaganam HSS (Girls) 11.00 AM Lalithaganam HSS (Boys) 2.00 PM Sanghaganam HS 9.00 AM Gazal (Urudu) HS 11.00 AM Gazal (Urudu) HSS 2.00 PM Sanghaganam (Urudu) HS
12 കണ്ണൻ പാട്ടാളി പടന്നക്കാട് അഗ്രിക്കൾച്ചർ കോളേജ് 9.00 AM Poorakkali HS 2.00 PM Poorakkali HSS 9.00 AM Yakshaganam HS 9.00 AM Chavittunadakam HSS 9.00 AM Nadodinrutham HS (Girls)
13 കയ്യാർ കിഞ്ഞണ്ണ റൈ അഗ്രിക്കൾച്ചർ കോളേജ് പടന്നക്കാട്  ഇൻഡോർ 9.00 AM Githar (Western) HS 12.00 PM Nadaswaram HSS 3.00 PM Tabla HS 9.00 AM Githar HSS 12.00 PM Nadaswaram HS 3.00 PM Tabla HSS 9.00 AM Mridhangam HS 12.00 PM Maddlam HSS 3.00 PM Mridhangam HSS 9.00 AM Maddlam HS
14 ക‍ുർമൻ എഴുത്തച്ഛൻ പാലാഴി ആഡിറ്റോറിയം,മന്നിയോട്ട് കാവ് 9.00 AM Kavyakeli HS 11.00 AM Kavyakeli HSS 1.00 PM Aksharaslokam HS 3.00 PM Aksharaslokam HSS 9.00 AM Prasangam (Tamil) HS 11.00 AM Prasangam (Kannada) HS 3.00 PM Urudu Quiz HSS 9.00 AM Prasangam (Hindi) HS 11.00 AM Prasangam (Hindi) HSS 1.00 PM Prasangam (Urudu) HS 3.00 PM Prasangam (Urudu) HSS
15 പാലാ ഭാസ്കര ഭാഗവതർ പടന്നക്കാട് ബേക്കൽ ക്ലബ്ബ് ആഡിറ്റോറിയം 1 9.00 AM Koodiyattam HS 9.00 AM Thullal HSS (Boys) 1.00 PM Thullal HSS (Girls) 9.00 AM Koodiyattam HSS 9.00 AM Chambu Prabhashanam HS 12.00 PM Aksharaslokam (Sanskrit) HS
16 ഗ‍ുര‍ു ചന്ത‍ു പണിക്കർ പടന്നക്കാട് ബേക്കൽ ക്ലബ്ബ് ആഡിറ്റോറിയം 2 9.00 AM Ashtapadi HS (Boys) 12.00 PM Ashtapadi HS (Girls) 3.00 PM Padhyamchollal (Sanskrit) HS 5.00 PM Padhyamchollal (Sanskrit-General) HSS 9.00 AM Padakam HS (Boys) 12.30 PM Padakam HS (Girls) 4.00 PM Prabhashanam HS 5.30 PM Prasangam (sankrit-General) HSS 9.00 AM Ganalapanam HS (Boys) 11.00 AM Ganalapanam HS (Girls)
17 സി. രാഘവൻ മാസ്റ്റർ സ്റ്റെല്ലാ മേരി സ്‌കൂൾ പടന്നക്കാട് 9.00 AM Kathakali-Single HS (Boys) 1.00 PM Kathakali - Group HSS 9.00 AM Kathakali-Single HSS (Boys) 1.00 PM Kathakali - Group HS 9.00 AM Kathakali-Single HS (Boys) 1.00 PM Kathakali - Single HSS (Girls)
18 വയലിൽ ക‍ുഞ്ഞിരാമ പണിക്കർ കാഞ്ഞങ്ങാട്,ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാൾ 9.00 AM Prasangam-Malayalam HS 11.00 AM Prasangam -Malayalam HSS 1.00 PM Prasangal - English HS 3.00 PM Prasangam - English HSS 9.00 AM Padhyamchollal (Hindi) HS 11.00 AM Padhyamchollam (Hindi) HSS 9.00 AM Padhyalchollal (Urudu) HS 11.00 AM Padhyamchollal (Urudu) HSS 1.00 PM Padhyamchollal (Arabic-General) HS 3.00 PM Padhyamchollal (Arabic General) HSS
19 നർത്തക രത്‍നം കണ്ണൻ പെര‍ുവണ്ണാൻ എസ് എൻ യു പി എസ് പടന്നക്കാട് 9.00 AM Kolkali HSS 1.00 PM Nadanpattu HS 9.00 AM Nadakam HS 9.00 AM Deshabhakthiganam HS 10.30 AM Vanchippattu HSS 2.00 PM Nadodinrutham HS (Boys)
20 കെ. എം. അഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ എച്ച് എസ് എസ് അജാനൂർ ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ് 1 10.00 AM Nadakam HS 9.00 AM Arabic Seminar 2.00 PM Mussra (Aksharaslokam) HS 9.00 AM Khur-An Parayanam HS 11.00 AM Padhyamchollal HS (Boys) 1.00 PM Padhyamchollal HS (Girls) 3.00 PM Sanghaganam HS 5.00 PM Prasangam HS 9.00 AM Kathaprasangam HS
21 കണ്ണൻ കേരള വർമ്മൻ ഇക്ബാൽ എച്ച് എസ് എസ് അജാനൂർ സ്റ്റേജ് 2 9.00 AM Arabi Ganam HS (Boys) 11.00 AM Arabi Ganam HS (Girls) 3.00 PM Sambhashanam HS 5.00 PM Mono Act HS, Prasangam - Arabic General HSS 2.30 PM Nikhandu Nirmanam HS 3.30 PM Adikkurippu Rachana HS 4.30 PM Prashnothari HS 9.00 AM Upanyasam HS 11.00 AM Katharachana HS 1.00 PM Vivarthanam HS 3.00 PM Poster Nirmanam HS
22 പി. സി. കാർത്യായനി കുട്ടിയമ്മ വ്യാപാര ഭവൻ – അപ്പ്സ്റ്റേർസ് 9.00 AM Veena HS 12.00 PM Veena/Vichithraveena HSS 3.00 PM Violin (Western) HS 9.00 AM Violin HS 12.00 PM Violin (Western) HSS 3.00 PM Violin HSS 9.00 AM Odakkuzhal HS 12.00 PM Clarnet Beugle HSS 3.00 PM Odakkuzhal HSS
23 പക്കീരൻ വൈദ്യർ വ്യാപാര ഭവൻ ആഡിറ്റോറിയം 9.00 AM Tripple Jass (Western) HSS 9.00 AM Sansrit Seminar 1.00 PM Sangaganam HS 3.00 PM Vandematharam HS
24 കെ. ടി. ക‍ുഞ്ഞിരാമൻ നമ്പ്യാർ ജി എഫ് എച്ച് എസ് മരക്കാപ്പ് കടപ്പുറം 9.00 AM Arabanamuttu HS 9.00 AM Arabanamuttu HSS 12.00 PM Parichamuttu HS 9.00 AM Chenda/Thayambaka HS 12.00 PM Chenda/Thayambaka HSS
25 ഗാന്ധി കൃഷ്‍ണൻ നായർ ജി വി എച്ച് എസ് എസ് കാഞ്ഞങ്ങാട് സൗത്ത് 1 9.00 AM Chithrarachana(Pencil) HS 12.00 PM Chithrarachana (Pencil) HSS 12.00 PM Kolash HSS 3.00 PM Cartoon HSCartoon HSS 9.00 AM Upanysam HS,Upanyasam HSS, 11.00 AM Katharachana HS, Katharachana HSS 1.00 PM Kavitha Rachana HS, Kavitha Rachana HSS 3.00 PM Samasyapooranam 5.00 PM Prasnothari HS 9.00 AM Upanyasa rachana (Malayalam) HS, Upanyasarachana (Malayalam) HSS 11.00 AM Upanyasarachana (Hindi) HS, Upanyasarachana (Hindi) HSS 1.00 PM Upanyasarachana (Urudu) HS, Upanyasarachana (Urudu) HSS 3.00 PM Upanyasarachana (English) HS, Upanyasarachana (English)HSS 4.00 PM Upanysarachana (Arabic) HSS
26 ഗാന്ധി രാമൻനായർ ജി വി എച്ച് എസ് എസ് കാഞ്ഞങ്ങാട് സൗത്ത് 2 9.00 AM Katharachana (Malayalam) HS, Kathaarachana (Malayalam) HSS, 11.00 AM Katharachana (Hindi) HS, Katharachana (Hindi) 1.00 PM HSS,Katharachana (Urudu) HS, Katharachana (Urudu) HSS 3.00 PM Katharachana (English) HS,Katharachana (English) HSS 4.00 PM Katharachana (Arabic) HSS 9.00 AM Kavitharachana (Malayalam) HS, Kavitharachana (Malayalam) HSS 11.00 AM Kavitharachana (Hindi) HS, Kavitharachana (Hindi) HSS 1.00 PM Kavitharachana (Urudu) HS, Kavitharachana (Urudu) HSS 3.00 PM Kavitharachana (Arabic) HSS, Kavitharachana (English) HS, 5.00 PM Kavitharachana (Tamil) HS, Kavitharachana (Kannada) HS 9.00 AM Chithrarachana(Ennachayam) HS, Chithrarachana (Ennachayam) HSS 1.00 PM Chithrarachana (watercolour) HS, Chithrarachana (Watercolour) HSS
27 പാർത്ഥി സ‍ുബ്ബ ചൈതന്യ ആഡിറ്റോറിയം കിഴക്കുംകര 9.00 AM Sastriyasangeetham HS (Boys) 12.00 PM Sastriyasangeetham HSS (Boys) 3.00 PM Kathakali Sangeetham HS (Girls) 6.00 PM Kathakali Sangeetham HSS (Girls) 9.00 AM Vanchippattu HS 12.00 PM Nadanpattu HSS 9.00 AM Padhyamchollal (Tamil) HS 11.00 AM Padhyamchollal (Tamil) HSS, 1.00 PM Padhyamchollal (Kannada) HS 3.00 PM Padyamchollal (Kannada) HSS
28 ടി. കെ. ഭട്ടതിരി നിത്യാനന്ദ പോളിടെക്‌നിക്‌, കാഞ്ഞങ്ങാട് 9.00 AM Band Melam HS 9.00 AM Band Melam HSS
"https://schoolwiki.in/index.php?title=SSK:2019-20/വിശദവിവരങ്ങൾ&oldid=677998" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്